Introduksjon til VA- og sanitærteknikkfaget: 1.2

Lovverk og utdanning

Håndverksloven av 1913 hadde særregler for rørleggerfaget som hjemlet godkjenning (autorisasjon) av bedrifter som skulle installere gass- og sanitæranlegg. Det var opp til kommunene å bestemme om autorisasjonen skulle gjelde. Den gang var det 106 kommuner i Norge og 43 av dem innførte bestemmelsene. Håndverksloven ble endret flere ganger etter krigen, og i 1977 kom bestemmelsen om at firmaer som skulle installere sanitæranlegg måtte ha bestått en tilleggsprøve for å kunne få Håndverksbrev og dermed bli autorisert rørlegger. Tilleggsprøven ble forløperen til Mesterprøven som fulgte av Mesterbrevloven av 1987. Håndverksloven ble opphevet i 1997 rett før Plan- og bygningsloven ble revidert. Samtidig ble autorisasjonsreglene borte for sanitæranleggene. Den sentrale godkjenningen av foretak erstattet den personlige autorisasjonen og gjelder for hele landet.

Godkjenningsordningen er stadig i endring. Siste revisjon kom i 2017. Alt søknadspliktig arbeid må bare gjøres av firmaer (foretak) med ansvarsrett i kommunen. Sentral godkjenning ble i 2016 frivillig.

Powered by Labrador CMS