Introduksjon til VA- og sanitærteknikkfaget: 1.8

Sanitærinstallasjonens egenskaper og ytelser

1.7.1 Grunnlaget for prosjekteringen

For å kunne prosjektere et sanitæranlegg, er det viktig at du har

 • Situasjonskart som viser husplassering, høyder og hovedledninger
 • Alle arkitekttegninger, plantegninger og snitt – «renset» for unødige detaljer
 • BIM- eller 3D-tegninger som gir et raskt overblikk over byggets konstruksjon (se 1.13)
 • En bygningsmessig beskrivelse av huset
 • En beskrivelse av utstyr og armatur
 • Krav og ønsker til spesielle installasjoner (utstyrshøyder o.l.)

1.7.2 Sanitærtegningene

Et tegningssett for utførelse av sanitæranlegg skal bestå av

 • Situasjonskart i målestokk 1:1000 eller 1:500
 • Plantegninger i målestokk 1:50
 • Oppleggsskjema i målestokk 1:50
 • Profiltegninger i målestokk 1:100 i lengderetning og 1:50 i høyderetning

1.7.3 Rekkefølgen i prosjekteringen

Forenklet prosedyre:

 • Sjekk at du har mottatt alle nødvendige underlag fra byggherre/huseier/arkitekt
 • Planlegg fremføringsveier på grunnlag av arkitekttegningene
 • Sjekk arkitekttegningene med hensyn til størrelse på og innredning av våtrom etc.
 • Sjekk bjelkelagsretning og eventuelt tykkelse på dekker
 • Tegn inn manglende utstyr på alle plantegninger
 • Ta en siste kontroll på at alt utstyr er inntegnet
 • Start i øverste etasje med inntegning av avløpsrør fra utstyr til avløpsstamme
 • Tegn bunnledningsplan – avløp
 • Tegn stikkledningene og profiler
 • Tegn inn vannledninger på plantegningene
 • Tegn oppleggsskjema og/eller 3D-skisse
 • Dimensjonér alle ledninger
 • Nødvendig målsetting fra akser eller andre fastpunkter påføres
 • Kontrollér ledningsføringer/dimensjoner/nummerering
 • Lag en kort beskrivelse
Powered by Labrador CMS